Teleopieka


Każdy zakwalifikowany do Projektu Pacjent skorzysta z bezpłatnej teleopieki kardiologicznej prowadzonej przez Centrum Teleopieki NZOZ Nowa Rehabilitacja, umożliwiającej nadzór kardiologiczny i prowadzenie nowoczesnych form telerehabilitacji.

Centrum Teleopieki nadzorować będzie ćwiczenia wykonywane przez pacjenta w warunkach domowych. Monitorowane będą EKG, ciśnienie tętnicze krwi, tętno, saturacja krwi i inne parametry służące do oceny wydolności krążeniowo-oddechowej. Nadzór prowadzony będzie z wykorzystaniem nowoczesnego cyfrowego systemu teleopieki.


Już dziś poczuj się bezpiecznie!