Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o. zaprasza pacjentów powyżej 60 roku życia do skorzystania z bezpłatnej diagnostyki, rehabilitacji i teleopieki w ramach projektu współfinansowanego przez ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, pt.

Realizacja Projektu Diagnostyki, Profilaktyki i Rehabilitacji Geriatrycznej z wykorzystaniem elementów Teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia.