Szkolenia dla personelu medycznego


W ramach Projektu organizowane są szkolenia dla personelu medycznego zewnętrznego (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ergoterapeutów, psychologów) na temat opieki geriatrycznej.

Szkolenia dla personelu medycznego zewnętrznego – nie związanego bezpośrednio z realizacją Projektu służyć mają promocji zasad kompleksowej diagnostyki, profilaktyki i rehabilitacji geriatrycznej. Będą one bezpłatne dla uczestników i kończyły się będą wydaniem certyfikatu. Szkolenia te będą skierowane do szeroko pojętego personelu medycznego: mogą w nich wziąć udział przedstawiciele różnych zawodów medycznych, którzy będą zainteresowani tematyką Projektu. W sumie zaplanowano 8 szkoleń. Wszystkie szkolenia realizowane będą wg tego samego planu i będą trwały 2 dni – w sumie 20 godzin wykładów i warsztatów. Uczestnicy szkoleń bezpłatnie otrzymają komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek.


Szkolenie prowadzić będą specjaliści w zakresie rehabilitacji medycznej, geriatrii, okulistyki, kardiologii, chorób wewnętrznych, fizjoterapii oraz specjaliści ds. teleopieki z polskich uczelni medycznych, AWF w Krakowie oraz specjaliści ds. teleopieki i telemonitoringu kardiologicznego.

Warsztaty organizowane będą w pomieszczeniach, w których w tygodniu prowadzone będą ćwiczenia w ramach turnusów profilaktyczno-rehabilitacyjnych.
Plan szkolenia dla personelu medycznego, dotyczącego rehabilitacji geriatrycznej oraz nowego modelu opieki nad pacjentami powyżej 60-ego roku życia. Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. Szkolenie organizowane będzie w dni weekendowe (piątek od 13:00 do 21:00 i w soboty od 8:00 do 16:00). Najbliższy termin szkolenia to 25 - 26 listopada 2016r.
L.p. Temat zajęć edukacyjnych Prowadzący Wymiar godzin zajęć edukacyjnych
1Całościowa ocena geriatryczna z opieką interdyscyplinarnąprof. UJ dr hab. med. Anna Skalska2 godz.
2 Frailty i sarkopenia prof. UJ dr hab. med. Anna Skalska 1 godz.
3 Upadki i rola witaminy D prof. UJ dr hab. med. Anna Skalska1 godz.
4Choroby układu ruchu w podeszłym wiekulek. med. Andrzej Sałakowski2 godz.
5Wykorzystanie systemów telemedycyny i teleopieki w opiece geriatrycznejlek. med. Andrzej Sałakowski1 godz.
6Neuropsychologiczna diagnostyka otępieńmgr Anna Rajtar-Zembaty1 godz.
7Przesiewowa ocena funkcji poznawczychmgr Anna Rajtar-Zembaty1 godz.
8Zaburzenia poznawcze a depresja wieku podeszłegomgr Anna Rajtar-Zembaty1 godz.
9Choroba niedokrwienna sercadr n.med. Renata Stąpor1 godz.
10Przewlekła niewydolność sercadr n.med. Renata Stąpor1 godz.
11Nadciśnienie tętnicze lek. med. Katarzyna Falisz1 godz.
12Cukrzycalek. med. Katarzyna Falisz1 godz.
13Choroby oczu osób w podeszłym wiekulek. med. Paulina Kalandyk-Sałakowska1 godz.
14Rehabilitacja wzrokulek. med. Paulina Kalandyk-Sałakowska1 godz.
15Zaopatrzenie ortopedyczne w podeszłym wiekumgr Marcin Woźniak1 godz.
16Warsztaty z rehabilitacji geriatrycznejmgr Marcin Woźniak1 godz.
17Fizjoterapia w geriatriimgr Borys Witkiewicz2 godz.