Bezpłatna rehabilitacja


Każdy zakwalifikowany do Projektu Pacjent skorzysta z kompleksowej rehabilitacji obejmującej:

  • indywidualną kinezyterapię dostosowaną do potrzeb pacjenta,
  • ćwiczenia grupowe prowadzone przez fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych,
  • indywidualną terapię zajęciową,
  • ćwiczenia w warunkach domowych pod nadzorem Centrum Teleopieki NZOZ Nowa Rehabilitacja