Bezpłatna diagnostyka


Każdy zakwalifikowany do Projektu Pacjent będzie mógł w ciągu 6 miesięcy skorzystać z kilkudziesięciu różnych bezpłatnych porad specjalistycznych i badań, m.in.:

  • porad lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, geriatrii, chorób wewnętrznych, okulistyki, kardologii i innych,
  • porad psychologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych,
  • badań holterowskich EKG i ECHO serca [zdjęcie aparatu ECHO],
  • badań spirometrycznych,
  • nowoczesnych testów sprawności funkcjonalnej i testów równowagi na platformie balansowej.


Wyniki uzyskanych badań analizowane będą przez zespół (team) terapeutyczny składający się z różnych specjalistów.